Oppdal Fysioterapi


Helhet i FOKUS!


Oppdal Fysioterapi med Fysioterapeutene Kjetil Sandsten, Marit Klokset og Roger Gunnesmæl finner du i våre lokaler, deres filosofi er at de skal til enhver tid skal være faglig oppdaterte, slik at pasientene som henvises eller oppsøker OF tilbys moderne behandling for sine plager.

De tilbyr bla. akupunktur og treningsveiledning, samt fysiskalsk behandling både klinisk og forebyggende.

Fra 01.mars og ut 2020 er Marit Klokset ute i permisjon, og da er Fysioterapeut Line Brattbakk hennes stedfortreder. 

Har du behov for Fysioterepaut, videreformidler vi gjerne kontakt :) 

Les mere om Oppdal Fysioterapi på www.oppdalfysioterapi.no 

tlf. 72421910 e-post: post@oppdalfysioterapi.no  


Spenst Oppdal
Sagtunet Butikksenter
7340 Oppdal
Tlf. 46 43 10 10
E-post post.oppdal@spenst.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern